lalbaugcharaja2013
Lalbaugcha Raja Committee Members

President

Shri Ashok Maruti Pawar

Vice President

Shri Machindranath Genu Dighe

Shri Balasaheb Sudam Kamble

Shri Mangesh Dattaram Dalavi

Shri Suryakant Bapu Pawar

Secretary

Shri Sudhir Sitaram Salvi

Vice Secreatry

Shri Rajendra Madhukar Haldankar

Shri Ganesh Shantaram Mane

Shri Mahesh Mahadev Pawaskar

Shri Rajan Manohar Kotawadekar

Treasurer

Shri Mahesh Suresh Jadhav

Committee Members

Shri Satish Anant Khankar

Shri Sanjay Vijay Gadekar

Shri Vinayak Janu Pawar

Shri Rajendra Narayan Sawant

Shri Keshav Shankar Gurav

Shri Prashant Shankar Kelaskar

Shri Pramod Shankar Parab

Shri Rupesh Manohar Pawar

Shri Sanket Gopichand Khamkar

Shri Vishal Eknath Jadhav

Shri Sagar Ramesh Patil

Shri Sanjay Madhukar Dhumak

Shri Mahesh Suresh Ghag

Shri Samir Kashiram Shigvan

Shri Sugat Atmaram Padelkar

Shri Amit Suresh Dake

Shri Sagar Radheshyam Gupta

Shri Prathemesh Shamsunder Kanekar

Shri Nilesh Vinod Mhamunkar

Shri Sushil Waman Gurav

Shri Samir Krishnakant Mavle

Shri Rajesh Dattaram Narkar

Shri Sandesh Suresh Parab

Shri Rupesh Ashok Jadhav

Rugna Sahaya Nidhi

Shri Ashok Maruti Pawar

Shri Sudhir Sitaram Salvi

Shri Mahesh Suresh Jadhav

Shri Manaji Arjun Karejar

Shri Ashok Krishna Panchal

Shri Satish Anant Khankar

Shri Vinayak Janu Pawar

Shri Keshav Shankar Gurav

Shri Machindranath Genu Dighe

Shri Balasaheb Sudam Kamble

Shri Mangesh Dattaram Dalvi

Lokmanya Tilak Computer Trainning Institute

Shri Rupesh Manohar Pawar

Shri Rajendra Narayan Sawant

Shri Keshav Shankar Gurav

Shri Sanjay Madhukar Dhumak

Shri Mahesh Suresh Ghag

Swatantraveer Savarkar Liabrary

Shri Mangesh Dattaram Dalvi

Shri Rajendra Madukar Haldankar

Shri Prathamesh Shyamsunder Kanekar

Shri Samir Krishnakant Mavle

shri Sandesh Suresh Parab

Sant Dnyaneshwar Reference Book Bank

Shri Balasaheb Sudam Kamble

Shri Mahesh Mahadev Pawaskar

Shri Sushil Waman Gurav

Shri Rajan Manohar Kotawadekar

Shri Sagar Radheshyam Gupta

Sane Guruji Abhyasika (Study Room Facility)

Shri Sameer Kashiram Shigwan

Shri Sanket Gopichand Khamkar

Shri Vishal Eknath Jadhav

Shri Amit Suresh Dake

Competitive Exam Counselling Centre & Guidence Classes

Shri Pranshant Shankar Kelaskar

Shri Ganesh Shantaram Mane

Shri Sagar Ramesh patil

Shri Rajesh Dattaram Narkar

Shri Rupesh Ashok Jadhav

Swami Vivekanand Schlorship

Shri Machindranath Genu Dighe

Shri Suryakant Bapu Pawar

Shri Sugat Atmaram Padelkar

Shri Pramod Shankar Parab

shri Nilesh Vinod MahamunkarMobile app
Mobile app
Experience the auspicious
install
Daily Aarti of the Utsav 2013
Utsav 2013 - Live Darshan
Facebook
Facebook
Copyrights © 2013 Lalbaugcha Raja Saravajanik Ganeshotsav Mandal. All rights reserved.